OSNOVNI PODATKI

Planinsko društvo »Bajtar« Velika planina
Stahovica 20, 1242 Stahovica

info@pdbajtar.si, www.pdbajtar.si

DŠ: 50956370  nismo davčni zavezanec
Matična št. 5282977    
TTR pri NLB 02312-0092550037

PREDSTAVITEV DRUŠTVA
Planinsko društvo »BAJTAR« Velika planina, je bilo na podlagi sklepa ustanovnega občnega zbora dne 2.1.1989 registrirano in vpisano v register društev pri Občini  Kamnik, Sekretariat za notranje zadeve. Odločba o vpisu O24-1/1-1989 z dne 18.1.1989, pod zap. št. 137, kjer je vpisano: Planinsko društvo »BAJTAR« Velika planina, s sedežem v Stahovici 20, Stahovica. Deluje na območju občine Kamnik. PD Bajtar je združeno z drugimi planinskimi društvi v Republiki Sloveniji v Planinski zvezi Slovenije.

KRATEK OPIS RAZVOJA
Bajtarji so tisti ljubitelji Velike planine, ki »gostujejo« v planšarskih bajtah, takrat, ko na planini ni planšarjev, tako je v obdobju od začetka oktobra do sredine junija, ko na planino ponovno pridejo pastirji in kmetje s svojo živino. Bajtarstvo se je pričelo davnega leta 1930, ko je prvi turist vzel v najem planšarsko bajto čez zimo. To je bil g. Rajko Gregorc iz Kamnika. To se je nadaljevalo in nadgrajevalo iz leta v leto. Vedno več je bilo turistov – bajtarjev, ki so najemali koče čez zimsko sezono. Županstvo bajtarjev se je iz leta v leto krepilo, vedno več je bilo članov. Zato smo se leta 1989 registrirali kot društvo, ki deluje še zdaj.

ORGANI DRUŠTVA
Najvišji organ društva je Občni zbor, ki ga predstavljajo vsi člani PD.
Društvo vodi predsednik društva oz. župan.
V tekočem obdobju je to Viki Lešnjak, podpredsednik je Vinko Poličnik.
Ostali organi PD pa so:  Izvršilni  in nadzorni odbor.

Planinsko društvo »Bajtar« Velika planina
Stahovica 20

1242 Stahovica

info@pdbajtar.si , www.pdbajtar.si