Administrator PDBajtar
/ Kategorije: Novice

Plačilo članarine PD Bajtar - leto 2021

Vrste in višina članarine za leto 2021

Kategorija članstva

 Članarina [€]

A

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti

60,00

A/d - družinski popust

54,60

B

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

28,00

B/d - družinski popust

22,60

B1

polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

21,00

S+Š

srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,

18,50

S+Š/d - družinski popust

15,00

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

8,00

P+O/d - družinski popust

6,40

IN

oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 

8,00

IN/d - družinski popust

6,40

 

 

IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

 

 

Plačilo članarine poteka na naslednji način:

 

Plačilni nalog - UPN:
Koda namena: PRCP
Namen plačila:  članarina 2021 - ime in priimek
IBAN: SI56 0231 2009 2550 037   
referenca prejemnika:    SI00  datum  (vzorec:2912021)
BIC banke:  LJBASI2X
PD BAJTAR VELIKA PLANINA
STAHOVICA 20
1242 STAHOVICA

Ko bo vidno plačilo na računu PD Bajtar, bodo plačniki dobili s priporočeno  pošiljko znamkico in ostalo. 
Podporni člani :   15,00€   pa dobijo samo koledarček PD Bajtar.

Za vse   dodatne  informacije je na voljo blagajničarka Jana Marolt na številki  041 601 477.

Prejšnji članek OBČNI ZBOR 2021
Naslednji članek Obvestilo
Print
6304